Helleristninger

Oplev bronzealderen på Bornholm, hvor du finder den største koncentration af bautastene og hellerist­ninger i hele Danmark, ligesom der også er et stort antal bevarede gravhøje og røser.

Del artikel om Helleristningerne på Bornholm

De fleste fund på Bornholm er gravfund

De fleste fund på Bornholm fra bronzealderen (1700-500 f. Kr.) er gravfund. Begravelsesskik­kene ændrede sig gennem bronzealderen. I første halvdel af perioden opførte man store gravhøje af jord og græstørv, bygget op over den døde, som var lagt, fuldt påklædt, i en stenkiste eller egetræskiste. Højen blev ofte udvidet i forbindelse med senere begravelser, hvorved de kunne blive meget store. Graven blev udstyret med gravgaver, som afspejler den dødes position i samfundet. I anden del af perioden gik man over til ligbrænding, og ofte finder man gravurner, som er nedsat i gravhøjen på et senere tidspunkt.

Bautastene og helleristninger på Bornholm

Bornholm er det sted i Danmark, hvor du kan finde flest bautasten og helleristninger. Bautastenene, der er opretstående sten uden indskrift, står enkeltvis eller i grupper og ofte i forbindelse med røser. De mest forunderlige spor, bronzealderens mennesker satte sig på Bornholm, er dog de mange helleristninger. En helleristning er billeder og tegn hugget ind i større sten og klippe­flader. Man formoder, at helleristningerne har haft religiøs betydning, men endnu ved man ikke meget om den forestillingsverden, der ligger til grund for dem. De største helleristningsfelter finder du på Nordbornholm – bl.a. det store felt Madsebakke ovenfor Allinge.

Mobilguide med placeringer

Bornholms Museum har udviklet en hel mobilguide om helleristningerne på Bornholm, hvor du også finder kort over helleristningernes placeringer (der findes mindst 15 forskellige steder på øen).
Find guiden her

Ny oplevelsessti over Hammersholm

I maj 2016 anlagde Naturstyrelsen sammen med RealDania en hel ny oplevelsessti mellem helleristningsfeltet Madsebakke og borgruinen Hammershus. Den krydser flere helleristningsfelter på Hammersholm og undervejs kan du nyde udsigten fra flere siddeplinte og flotte rondeller i bornholmsk eg. Læs mere om hele projektet her.

Adresse


forskellige steder på Bornholm

Priser og åbningstider

Åbningssæson hele året
Entrépris gratis

Kontakt

Tlf. +45 7254 3141
E-mail BON@nst.dk
Web naturstyrelsen.dk