Lilleborg og Gamleborg

i Almindingen skov ligger der ruinerne af to gamle kongeborge, som stammer fra før Hammershus

Del artikel om Lilleborg og Gamleborg

Lilleborg

Lilleborg på Bornholm – en 16 meter høj klippeknude

Borgruinen Lilleborg i Almindingen på Bornholm er hovedsagelig bygget af kampesten og ligger på en 16 meter høj klippeknude omgivet af den nu delvis udtørrede Borresø. Lilleborg var omgivet af en svær mur, hvoraf rester ses endnu, og ligeledes er tårnets nederste del bevaret samt fundamenter af andre bygninger.

Grundlaget før etableringen af Hammershus blev lagt

Kong Svend Grathe (1146-57) afgav i 1149 størstedelen af Bornholm til kirken. Tre af Bornholms fire herreder overgik til ærkebispen i Lund og kongens indflydelse og besiddelser begrænsede sig herefter til vestdelen af øen med Rønne herred. Hermed var grundlaget for den efterfølgende etablering af ærkebispesædets store borg Hammershus fra begyndelsen af 1200-tallet på nordspidsen af øen lagt. Det er i lyset heraf, at overflytningen af kongens borg fra Gamleborg til Lilleborg skal ses.

Lilleborg i dag

En solid ringmur langs Lilleborg var kun i brug i omkring 100 år. I 1259 blev borgen indtaget og afbrændt som resultat af magtkampen mellem kongemagten og kirken. I dag kan du se resterne af ringmuren, den nederste del af tårnet samt fundamenter af andre bygninger.

Gammelborg

Ruinen Gamleborg i Almindingen er kongens ældste borg på Bornholm

Borgruinen Gamleborg på Bornholm er placeret på en svært tilgængelig klippeknude på kanten af Ekkodalen i Almindingen. Borgplateauet er omkranset med kraftige jordvolde, og fra omkring år 1100 er borgen yderligere forstærket med en massiv granitstensmur.

De ældste fund stammer fra 900-årene

De ældste fund på Gamleborg stammer fra 900-årene, mens de fleste fund hører hjemme i tiden omkring 1100. Midt i 1100-tallet opgives Gamleborg til fordel for Lilleborg, der ligger placeret ca. 700 m længere mod nordvest.

Gamleborg hører til blandt landets tidligste bygninger

Gamleborg på Bornholm hører til blandt landets tidligste bygninger i grundmur, og borgen er utvivlsomt den ældste stenbygning på Bornholm. Allerede i borgens tidligste indgangspartier har der været anvendt mørtel til stensætningerne langs siderne. Senere tilføjes det massive murværk i vestmuren. Foruden de murede bygningsværker i form af indgangspartier og borgmur er der også fundet spor efter en kalkovn på borg-plateauet. Her blev kalkstenene til brug for mørtelfremstillingen brændt.


Download Naturstyrelsens PDF-folder om Lilleborg og Gamleborg


Adresse


Lilleborg
Segenvej 48
3720 Aakirkeby

Adresse


Gamleborg
Ekkodalsvejen 5
3720 Aakirkeby

Priser og åbningstider

Åbningstider Hele døgnet
Åbningssæson Hele året
Entrépris Gratis

Kontakt

Tlf. +45 9679 3037
Web www.naturstyrelsen.dk