Klatring på Bornholm

Fortæl andre om klatring på Bornholm

Mange muligheder for klatring på Bornholm

Bornholm byder på rige klatremuligheder på granit, hvilket er enestående i Danmark. Langs kysten på Nordbornholm har man registreret over 400 traditionelt sikrede klatreruter, i Moseløkken Stenbrud (ml. Hammershus og Allinge), Ringebakkebruddet (syd for Vang) og Klippeløkken Stenbrud (udenfor Rønne) findes til sammen over 150 boltede sportsruter, lige som der findes rigtig mange boulder problemer langs Ørnebjergkysten og i Troldeskoven.

Klatrerestriktioner

Der er meget få restriktioner for klatring på Bornholm. Mange klatresteder findes på privat grund, og det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at spørge lodsejeren om lov før man giver sig i kast med at klatre der. Andre områder ejes af Naturstyrelsen, og her kan man klatre frit. Der er dog den regel, at hvis man er en gruppe på over 5 personer, så skal man spørge om lov først.

Der gælder særlige klatrerestriktioner for Helligdomsklipperne (ved Rø), Ekkodalen (midten af øen) og Hammershus. Det er således helt forbudt at klatre på Helligdomsklipperne og Hammershus og på den del af Ekkodalen, som ejes af Naturstyrelsen.

Eftersom der i perioder brydes granit i Moseløkken Stenbrud og Klippeløkken Stenbrud er der undertiden klatrerestriktioner her. I øjeblikket er det således helt forbudt at klatre i Klippeløkken Stenbrud. I Moseløkken Stenbrud (ml. Hammershus og Allinge) er det tilladt at klatre i weekender, på helligdage, i ferier og i andre perioder, hvor der ikke bryders granit. Men vær yderst forsigtig, når stenbryderne arbejder, for de håndterer tonstungt maskineri og sprænger undertiden med dynamit.

I fuglenes yngletid (15. marts til 15. august) er det forbudt at klatre på Mulekysten (ml. Vang og Hammershus), Kælderbakken (vest for Hammeren Fyr), og Kongestolen (på kysten vest for Opalsøen og nord for Hammerhavnen). Desuden findes et bestemt område i Vangbruddet, hvor det er forbudt at klatre af hensyn til vandrefalken. Det gælder også i de perioder, hvor vandrefalken er på træk til andre verdensdele.

Der findes et antal truede plantearter på Bornholm, som man skal undgå at beskadige eller fjerne.

Sportsklatring og boltning

Der findes sportsklatreruter i Moseløkken Stenbrud og i det meste af Ringebakkebruddet, og her er det også tilladt at bolte nye ruter. Men det er forbudt at bolte klatreruter på alle kystklipper og andre naturligt forekommende klipper samt i Hammerbruddet (Opalsøen) og  Bjergbakkebruddet (nord for Vestermarie). I disse områder er kun traditionel klatring tilladt.

Traditionel klatring

Man kender til, at der har været klatret med trækiler og lignende traditionelt udstyr på Bornholm siden slutningen 1940’erne. Denne form for klatring, som jo ikke efterlader spor, er tilladt på alle kystklipper. Blot er der som omtalt tidligere visse restriktioner i fuglenes yngletid samt visse plantearter, som man skal passe på.

Her finder du flere informationer (med tips og stedbeskrivelser):